5×1000

Dragi člani in članice, če želite, lahko tudi letos namenite 5 tisočink našemu društvu.

Najlepša hvala!!!

Share

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore