Društvo

Zgodovina

Amatersko športno združenje SK Devin je nastalo leta 1974, ko so nekateri krajevni navdušenci najprej ustanovili društvo in takoj zatem je nastal smučarski klub, ki je že na začetku delovanja poskrbel za smučarske izlete in tekmovanja in gojil tako alpsko kot nordijsko disciplino, pa tudi tek na asfaltu, tako da so lahko tekmovalci trenirali.

Priredili so tudi tekme na skirolkah in društvo si lahko šteje v čast, da je bilo prvo društvo v Italiji, ki je priredilo tako tekmovanje. Uspešno so delovali tudi v naslednjih sezonah z nastopi na važnih tekmah in doseženimi rezultati. Udeležili so se številnih tekem tako v Italiji kot v Sloveniji in se včlanili v ZSŠDI, sami prirejali tekme.
Društveni napor je obrodil sadove, saj se je prijavilo vedno več smučarjev, ki so se uspešno udeleževali društvenih pobud. Pobratili so se s SK Snežnik in leta 1994 priredili Pokal prijateljstva treh dežel, ki je od takrat postala stalnica, saj izmenično prirejajo to smučarsko srečanje vsaka tri leta v Italiji, Sloveniji in na Koroškem, kjer sodelujejo s ŠD Št. Janž.

Avgusta leta 1977 so ustanovili Planinski odsek in delovanje društva je obsegalo izlete v hribe, obsežne in naporne pohode, orientacijske pohode in pozneje tudi Memorial Mirka Škabarja. Tudi planinski odsek je stalno sodeloval z bližnjimi društvi, že vrsto let pa s ŠD Sloga prireja raznovrstne tako rekreacijske kot kondicijske izlete z vzponi na pomembne vrhove, tradicionalne pohode in druge pobude, ki se jih udeležuje tudi do 400 navdušenih planincev. Društvo je za delovanje prejelo Priznanje Planinske Zveze Slovenije.

Smučarskemu in planinskemu odseku so pridružili tudi kajakaštvo in že takoj se je razvila tudi v tej športni disciplini bogata dejavnost, ki pa je trajala le nekaj let, ko je začelo rasti zanimanje za kolesarstvo in vsled tega ustanovitev odseka.
Že na začetku je bilo treba poskrbeti za včlanjenje v kolesarsko zvezo, saj so le na ta način lahko priredili prvo uradno kolesarsko tekmo. Navdušenje za to panogo se je večalo iz leta v leto, sodelovalo je vedno več kolesarjev, ki so dosegali zavidljive rezultate tako na deželni kot na državni ravni.

Pokazala se je tudi potreba po sedežu, saj je bilo treba sestankom dodati tudi večji prostor za opremo in društvo se je po začasnih sedežih v Praprotu in Cerovljah preselilo v bivšo osnovno šolo v Slivnem, kjer ima sedež še danes.

Vsi predsedniki

Odbor 2020

Nov upravni odbor: Marjanka Ban, Sabrina Bandi, Petra Basezzi, Silvia Callin, Gabriele Garizio, Matija Gregori, Marko Kerpan, Nadja Kralj, Zulejka Paškulin, Dana Purič, Michele Sinigoj, Ivana Skerk, Valentina Sosič in Nicola Sudano.

Nadzorni odbor sestavljajo Stojan Pahor, Dario Štolfa in Bruno Tomasetig.