Planinski odsek

SK Devin je v okviru svojega delovanja, vzporedno z drugimi športi, avgusta 1977 ustanovil planinski odsek. Tega je uspešno in predano vodil Frančko Briščak celih 30 let. Poleg njega so bili v raznih obdobjih odgovorni za planinski odsek še Mirko Škabar, Bruno Škrk, Alojz Semolič, Luciano Peric in Jordan Purič. Prirejali so nepozabne izlete v hribe, zahtevne vzpone, različne pohode in prijateljska srečanja planincev in pohodnikov.

Od leta 1987 dalje je planinski odsek celih 40 let prirejal Memorial Mirkota Škabarja, pohod iz Praprota do Repna, v spomin na svojega prezgodaj preminulega člana in odbornika, ki je bil prav iz teh dveh vasi doma. Pohoda se je v najboljših časih udeležilo tudi do 400 navdušenih planincev.

Pri planinskem odseku se veselimo odličnih odnosov s sorodnimi planinskimi odseki in društvi, posebno s Planinskim društvom Snežnik, s katerim smo pobrateni že preko 30 let (od leta 1989). Nekateri člani so včlanjeni tudi v Planinsko Zvezo Slovenije. Pri organizaciji pohodov, srečanj in izletov sodelujemo še s planinskim odsekom športnega združenja Sloga in s Slovenskim planinskim društvom Trst, npr. pri vsakoletnem septembrskem pohodu v spomin na bazoviške junake; nazadnje pa smo sveže stike navezali s Planinsko družino Benečije.

Septembra 2020 smo prevetrili planinski odsek z novimi navdušenci, ki so svojo energijo in zagon vnesli v pester in privlačen program izletov, pohodov in vzponov, na seznamu pa bodo tudi zanimive delavnice in različna predavanja na temo varne hoje v gorah. 

Društvo je za svoje delovanje prejelo najvišja priznanja Planinske Zveze Slovenije:

SK Devin je v okviru svojega delovanja, vzporedno z drugimi športi, avgusta 1977 ustanovil planinski odsek. Tega je uspešno in predano vodil Frančko Briščak celih 30 let. Poleg njega so bili v raznih obdobjih odgovorni za planinski odsek še Mirko Škabar, Bruno Škrk, Alojz Semolič, Luciano Peric in Jordan Purič. Prirejali so nepozabne izlete v hribe, zahtevne vzpone, različne pohode in prijateljska srečanja planincev in pohodnikov.

Od leta 1987 dalje je planinski odsek celih 40 let prirejal Memorial Mirkota Škabarja, pohod iz Praprota do Repna, v spomin na svojega prezgodaj preminulega člana in odbornika, ki je bil prav iz teh dveh vasi doma. Pohoda se je v najboljših časih udeležilo tudi do 400 navdušenih planincev.

Pri planinskem odseku se veselimo odličnih odnosov s sorodnimi planinskimi odseki in društvi, posebno s Planinskim društvom Snežnik, s katerim smo pobrateni že preko 30 let (od leta 1989). Nekateri člani so včlanjeni tudi v Planinsko Zvezo Slovenije. Pri organizaciji pohodov, srečanj in izletov sodelujemo še s planinskim odsekom športnega združenja Sloga in s Slovenskim planinskim društvom Trst, npr. pri vsakoletnem septembrskem pohodu v spomin na bazoviške junake; nazadnje pa smo sveže stike navezali s Planinsko družino Benečije.

Pri planinskem odseku se veselimo odličnih odnosov s sorodnimi planinskimi odseki in društvi, posebno s Planinskim društvom Snežnik, s katerim smo pobrateni že preko 30 let (od leta 1989). Nekateri člani so včlanjeni tudi v Planinsko Zvezo Slovenije. Pri organizaciji pohodov, srečanj in izletov sodelujemo še s planinskim odsekom športnega združenja Sloga in s Slovenskim planinskim društvom Trst, npr. pri vsakoletnem septembrskem pohodu v spomin na bazoviške junake; nazadnje pa smo sveže stike navezali s Planinsko družino Benečije.

Septembra 2020 smo prevetrili planinski odsek z novimi navdušenci, ki so svojo energijo in zagon vnesli v pester in privlačen program izletov, pohodov in vzponov, na seznamu pa bodo tudi zanimive delavnice in različna predavanja na temo varne hoje v gorah. 

Društvo je za svoje delovanje prejelo najvišja priznanja Planinske Zveze Slovenije:

Program izletov 2022