5×1000

Dragi člani in članice, če želite, lahko tudi letos namenite 5 tisočink našemu društvu.

Najlepša hvala!!!

Share

More To Explore